Rozbudowa przemysłu zbrojeniowego może być zaczęta dopiero po rozbudowaniu przemysłu spożywczego. Jest to bardzo ważna gałąź gry, której rozbudowa jest kluczem do zniszczenia komputerowego przeciwnika. Zbrojenie naszych mieszkańców zaczynamy od wysłania geologów w pobliże gór. Dzięki nim dowiemy się jakie kopalnie, gdzie usytuować. Jeśli geolog postawi czarną tabliczkę na górze oznacza to, że powinniśmy wybudować tam kopalnię węgla. Poza kopalnią wegiel możemy uzyskiwać także dzięki spalaniu drewna. Jest to kosztowny sposób, gdyż z pięciu desek otrzymujemy tylko jedno złoże węgla. Jeśli geolog postawi na górze niebieską tabliczkę oznacza to, że powinniśmy wybudować w tym miejscu kopalnię żelaza. Natomiast, gdy geolog postawi na górze żółtą tabliczkę, powinniśmy wybudować w rejonie tego miejsca kopalnię złota. Jest ona niezwykle ważna, gdyż przetapiając rudę złota i węgiel na złoto podnosimy wartość bojową naszych żołnierzy. Wydobycie węgla powinno być największe, bowiem węgiel jest potrzebny przy przetapianiu złota, ale również w hucie żelaza i warsztacie płatnerza. Ilość broni jaka jest produkowana jest kontrolowana przez nas – najwięcej powinno być produkowanych mieczy, a najmniej włóczni.