Dzikie Pola były jedną z pierwszych polskich gier fabularnych – jej pierwsza edycja pojawiła się w roku 1997, zaś jednym z jej autorów był znany pisarz Jacek Komuda. On również przyczynił się do wydania drugiej edycji, w roku 2005, której współautorami byli gracze – Michał Mochocki i Artur Machlowski. Jak sama nazwa wskazuje, jej akcja rozgrywa się w siedemnastowiecznej Polsce, w czasach powstań ukraińskich i szwedzkich najazdów. „Panowie Gracze”, którzy tworzą „Swawolną kompanię” wcielają się w role szlachciców, którzy mogą być zarówno wiecznie pijanymi rębajłami w stylu wczesnego Kmicica, jak i szlachetnymi bohaterami w rodzaju Jana Skrzetuskiego. Prócz losów bohaterów znanych z kart powieści Sienkiewicza, inspiracją dla „Starosty Gry” mogą być wydarzenia historyczne. Bohaterowie mogą uczestniczyć w działaniach wojennych, sejmikach szlacheckich, pospolitych ruszeniach, pijackich awanturach, a nawet wzorem Jana Zagłoby brać aktywny udział w wolnej elekcji. Gracze często spotykają się też na organizowanych w większych miastach biesiadach szlacheckich, które często odbywają się również podczas zlotów miłośników fantastyki.