Poker jest grą, która wymaga znajomości poszczególnych figur karcianych i znajomości wartości poszczególnych zestawień. Jedną z figur obowiązujących przy grze w pokera jest tzw. trojka. Ta kombinacja kart występuje wówczas, gdy gracz ma w rękach trzy karty o tej samej wartości ale w innych kolorach karcianych. Innymi słowy z trojką mamy do czynienia wówczas, gdy w tali kart mamy np. trzy dziesiątki, trzy damki lub trzy asy.

Wartość trójki w grze w pokera jest taka, że ta kombinacja daje przewagę nad osobom, która ma tzw. strita, jak również nad osobami, które mają w swoich kartach parkę lub dwie parki. W sytuacji, gdy w tali kart danego gracza oprócz trójki występuje dodatkowo parka, to mamy do czynienia z tzw. fullem. Full jest oczywiście mocniejszy od trojki, ale już nieco słabszy od karety i słabszy od samego pokera. Wartość fulla może być różna w zależności od tego, jakie konkretnie tworzą go karty. Dla przykładu full utworzony z trojki asów i parki królów ma większą wartość niż full utworzony z trojki dziesiątek i parki dupków.