mobile-phone-1-1225930-mWspółczesna telewizja staje się coraz bardziej interaktywna. Interaktywna, to znaczy, że widz coraz częściej przestaje być jedynie biernym obserwatorem, ale że ma on również okazje tworzyć i uczestniczyć w zdarzeniach, które mają miejsce na antenie danej stacji telewizyjnej. Jednym ze sposobów na aktywne uczestnictwo widzów w tworzeniu programów telewizyjnych, i na decydowaniu w dużej mierze o przebiegu i charakterze takiego programu, są gry „esemesowe”. W tego typu grach zadaniem widza jest odpowiedź na zadane w telewizji pytanie.

Pytanie najczęściej jest bardzo proste i z jego odpowiedzią może poradzić sobie nawet dziecko, ale właśnie na tym polega urok „esemesowych” gier telewizyjnych. Każde zadane pytanie ma jednocześnie zestaw gotowych odpowiedzi, z których należy wybrać jedną. Odpowiedzi są zazwyczaj trzy i każda z odpowiedzi jest oznaczona literką a, b lub c. Widz dokonuje odpowiedzi na pytanie poprzez wysłanie smsa na podany numer, w którego treści wpisuje literkę odpowiadającą właściwej odpowiedzi.