Telewizja polska emituje na swojej antenie rożnego typu programy rozrywkowe. Są to programy po bardzo rożnym charakterze. Część z tych programów stanowi rodzaj gier telewizyjnych, których przebieg widzowie mogą śledzić na antenie telewizji publicznej. Jedną z takich gier jest gra o nazwie Jeden z dziesięciu. Gra ta jest formą teleturnieju, w którym sprawdza się wiedzę uczestników z różnych dziedzin. Jak sama nazwa wskazuje w grze bierze udział dziesięciu graczy. Gra podzielona jest na trzy etapy. W pierwszym etapie każdy z graczy opowiada na dwa zadane mu pytania.

Do kolejnego etapy przechodzą ci spośród graczy, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na co najmniej jedno z dwóch zadanych im pytań. W pierwszym etapie pytania zadawane są po kolei każdemu zawodnikowi, według miejsca, które zostało mu przydzielone przed programem w drodze losowania. W drugi etapie pierwsze pytanie zadawane jest graczowi z numerem jeden. Jeżeli ten prawidłowo odpowie na pytanie sam wyznacza kolejnego pytanego gracza. Drugi etap kończy się w momencie, kiedy w grze pozostanie już tylko trzech graczy, którzy przechodzą do ścisłego finału gry.